PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

ZP/BU/02/18/II/JG – 15.01.2018r.

Dostawa programu komputerowego służącego do automatycznego pobierania danych z Systemu Obsługi Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZd (DiLO), dostawa programu komputerowego do przygotowywania zestawień realizacji kontraktu z systemu Portal świadczeniodawcy NFZ, dostawa modułu raportowego, serwis i aktualizacje dostarczonego oprogramowania,usługi związane z opracowaniem analiz i raportów.

ZP/PN/3/18/II/AW – 12.01.2018

Świadczenie usług informatycznych w zakresie administrowania siecią komputerową, serwisu oprogramowania, serwisu sprzętu komputerowego, obsługą sieci telekomunikacyjnej oraz wspomaganiem administrowania systemem medycznym wraz z najmem pomieszczenia w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 oraz w filiach w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5 i w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS008-013771-pl opublikowane 12.01.2018

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy najmu

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Doświadczenie zespołu – dla kryteriów oceny ofert

 

08.01.2018 ZP/BU/01/18/IEL/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 15.01.2018 GODZINA 10:00

SUKCESYWNA DOSTAWA TECZEK NA DOKUMENTACJĘ PACJENTÓW

08.01.2018 zaproszenie do składania oferty

08.01.2018 Załącznik Nr 1 – teczka

08.01.2018 załącznik nr 2 Arkusz asort-cenowy 

08.01.2018 załącznik nr 3-Projekt-umowy-AH

11.01.2018 odp. nr 1

11.01.2018 Załącznik nr 4- formularz oferty

17.01.2018 protokół

 

 

ZP/PN/98/17/IEL/JG – 08.01.2018r.

Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – ubrania operacyjne, Pakiet nr 4 – kołdry, poduszki, Pakiet nr 5 – ubrania lekarskie.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18 STYCZNIA 2018r. GODZ: 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 22 STYCZNIA 2018r. GODZ. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

ZP/US/99/17/LDM/AW – 08.01.2018

Świadczenie usług hotelarskich dla 30 pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zawmówienia-1

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

ZP/PN/2/18/IT/AW – 08.01.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem osłony radiologicznej w ościeżu drzwi wejściowych do pomieszczenia terapeutycznego Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 501975 o zamówieniu – 08.01.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja projektowa)

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

08.01.2018 -ZP/BU/91/17/IOR/JHP

DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO DETEKCJI I POMIARÓW PROMIENIOWANIA

08.01.2018 zapytanie ofertowe

08.01.2018 Zał. nr 1-Arkusz asortym.cenowy

08.01.2018 załącznik nr 2 -Proj.umowy dostawy

08.01.2018 Załącznik nr 3 – formularz oferty

ZP/PN/93/17/II/AW – 19.12.2017

Wymiana systemu medycznego Hipokrates wraz z serwisem

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 01.02.2018r.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU;

ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2017-ojs243-506636-pl-opublikowane-19-12-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 16.01.2018

zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 28.12.2017

Załącznik-nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia-zmiana-16.01.2018

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-bez-rejestru-zmian

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – zmiana 16.01.2017

zalaczniki-do-wzoru-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-arkusz-cenowy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Z 28.12.2017

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW Z 16.01.2018