Platforma zakupowa

PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 ROBOTY BUDOWLANE I I USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 DOSTAWY I USŁUGI

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

ZP/PN/12/19/LA/AJ -22.02.2019r.

Sukcesywna dostawa opatrunków i tamponów ginekologicznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 69 pakietów

Ogłoszenie nr 517625

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 do SIWZ-Arkus asortymentowo cenowy

Załącznik nr 2-Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3-Formularz OFERTY

Załącznik nr 4-wzór umowy AS

Załącznik nr 5-Wykaz wadium

Załącznik nr 6-Oświadczenie o grupie kapitałowej

ZP/BU/11/19/IEL/AJ-21.02.2019r.

Dostarczenie cyfrowego systemu rejestrującego rozmowy telefoniczne, połączonego z centralą telefoniczną Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise dedykowanym łączem IP typu DR_Link wraz z instalacją.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy KCC

Załącznik nr 3- Formularz oferty


ZP/BU/10/18/LOITA/AJ-13.02.2019R.

Usługa szkolenia zawodowego: kursu e-learning „Ból ostry i przewlekły” przeznaczonego dla wszystkich lekarzy i pielęgniarek (łącznie ok. 600 osób).

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty

ZP/BU/09/19/IEL/AJ-11.02.2019r.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg na potrzeby DCO wg obowiązujących wzorów

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej. Wszelkie informacje wraz z domunetacją są dostępne pod linkiem poniżej.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/197096

ZP/PN/09/19/LPE/JHP-11.02.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 21.02.2019 GODZINA 10:00/10:15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 22.02.2019 GODZINA 10:00/10:15

 SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 53 ZADANIA

11.02.2019 Ogłoszenie nr 511883

15.02.2019 ZMIANA Ogłoszenie nr 540030110

18.02.2019 ZMIANA NR 2 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIA

11.02.2019 SIWZ

18.02.2019 ZMIANA SIWZ

11.02.2019 załącznik nr 1-arkusz asortymentowo-cenowy

11.02.2019 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

11.02.2019 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

11.02.2019 Załącznik-nr-4-Wysokość-wadium

11.02.2019 Załącznik-nr-5-Projekt-umowy dezynfekcja as

11.02.2019 Załącznik-nr 6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

18.09.2019 ODP. NR 1

 

 

 

ZP/BU/04/19/LZMN/AJ-29.01.2019r.

Dostawa źródeł izotopowych Ge-68 (3szt.) koniecznych do codziennych kalibracji skanera PET Biograph mCT 20 oraz wykonanie jednorazowej usługi transportu specjalnego do Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.02.2019r. godzina 10:00
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 08.02.2019r. godzina 10:00

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 11.02.2019r. godzina 10:00

Zapytanie Ofertowe

05.02.2019r.-Poprawiony Załącznik nr 1-Projekt umowy-AS

Zał. 1 do Proj. umowy ZEZWOLENIE

Zał. 2a do Proj. umowy CERT.1

Zał. 2b do Proj. umowy CERT.2

05.02.2019-Poprawiony Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Załącznik nr 1-Projekt umowy-AS
ZAŁ.1.-DO-UMOWY-ŚWIADECTWO-Ge-68-nr-20412-20413-11456
Załącznik nr 2 -Formularz oferty

Informacje dla wykonawców:

05.02.2019-Odpowiedź na pytania

08.02.2019-Informacja do wykonawców nr 2

19.02.2019r.-Protokół udzielenia zamówienia

ZP/PN/07/19/LZE/JHP-29.01.2019r.

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia wraz z załacznikami znajduje się na platformie zakupowej.

Link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/193241

ZP/PN/06/19/II/JG – 24.01.2019r.

Rozbudowa sieci strukturalnej w przyziemiu budynku B w Dolnośląskiem Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki

Rys 1 – Przebieg instalacji okablowania strukturalnego – Bud B  Przyziemie

Rys 2 – Plan rozmieszczenia elementów w szafie dystrybucyjnej

Rys 3 – Przebieg instalacji zasilającej sprzęt komputerowy – Bud B Przyziemie

Rys 4 – Schemat główny dedykowanej sieci zasilającej

Projekt Wykonawczy

Roboty instalacji Elektrycznej – wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert: