Platforma zakupowa

PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ NA DOSTAWY I USŁUGI NA ROK 2020 DCO

PLAN POSTĘPOWAŃ ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI PROJEKTOWE NA 2020 DCO

ZP/PN/13/20/LBO/JG – 31.03.2020r.

Sukcesywna dostawa protez (implantów) piersi, siatek oraz sizerów śródoperacyjnych z podziałem na 6 pakietów.

Ogłoszenie:

SIWZ i załączniki:

ZP/PN/15/20/LPE/JHP- 26.03.2020

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.04.2020 GODZINA 10:/10:15

SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ.

26.03.2020 ogłoszenie

01.04.2020 ZMIANA OGŁOSZENIA

26.03.2020 SIWZ

01.04.2020 Modyfikacja SIWZ

26.03.2020 załącznik nr 1 – arkusz

01.04.2020 Modyfikacja załącznik nr 1 – arkusz

26.03.2020 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

26.03.2020 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

26.03.2020 Załącznik-nr-4-Projekt-umowy dezynfekcja as

02.04.2020 Modyfikacja Załącznik-nr-4-Projekt-umowy-dezynfekcja-as

26.03.2020 Załącznik-nr5 Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

26.03.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

01.04.2020 ODPOWIEDZ NR 1

02.04.2020 odp. nr 2

 

 

ZP/PN/14/20/LBO/JHP- 25.03.2020

Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i staplerów z podziałem na 19 pakietów.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/329864

 

ZP/PN/11/20/LZF/JG – 23.03.2020r.

Dostawa wraz z instalacją wycinarki do osłon stosowanych w radioterapii wraz z oprogramowaniem dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są pod linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/328919

 

ZP/PN/10/20/NZCHGS/JHP- 17.03.2020

DZIERŻAWA 1 SZT. SYSTEMU DO BIOPSJI PIERSI POD KONTROLĄ USG, MGR ORAZ REZONANSEM WRAZ Z SUKCESYWNA DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUZYWALNYCH DO BIOPSJI

Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania znajdują się w linku poniżej

https://platformazakupowa.pl/transakcja/327240

ZP/PN/12/20/IEL/JHP-17.03.2020

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK I FAKSÓW UZYWANYCH W DCO ORAZ ODBIÓR ZUZYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

17.03.2020 Ogłoszenie nr 524426

17.03.2020 SIWZ-MAT.EKSPLOAT.

17.03.2020 załacznik nr 1-Arkusz-asortymentowo-cenowy

17.03.2020 załącznik nr 2 druk oferty

17.03.2020 Załącznik-nr 3-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

17.03.2020 Załącznik Nr 4- Oświadczenie Wykonawcy

17.03.2020 załącznik nr 5 projekt umowy as

17.03.2020 Załącznik nr 6- Wykaz dostaw

17.03.2020 Załącznik do umowy- porozumienie

20.03.2020 odp. nr 1

25.03.2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_12_20

12.03.2020 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZP_PN_12_20

ZP/BU/16/20/PDM/AWO – 23.03.2020r. godz. 8.00

Dostawa odczynników do oznaczania rearanżacji genów ALK i ROS-1 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ FISH dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt-umowy

Protokół wyboru oferty