PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 ROBOTY BUDOWLANE I I USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 DOSTAWY I USŁUGI

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

21.05.2018- 82/2018/N/Wrocław

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

 

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

ZP/PN/45/18/LA/JHP- 21.05.2018

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH,WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO Z PODZIAŁEM NA 128 ZADAŃ

OGŁOSZENIE

21.05.2018 opublikowane ogłoszenie

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

21.05.2018 SIWZ

21.05.2018 Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy

21.05.2018 Załącznik nr 1 a opis przedmiotu zamówienia

21.05.2018 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

21.05.2018 załącznik nr 3-projekt umowy aw

21.05.2018 Załącznik nr 4 -wadium

21.05.2018 Załącznik nr 5 Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

21.05.2018 załącznik nr 6 JEDZ

21.05.2018 załącznik-nr-7-projekt-umowy-użyczenia zad. nr 22

 

ZP/PN/46/18/LOBO/RK – 18.05.2018

Wykonanie audytu funkcjonowania Bloku Operacyjnego i medycyny okołooperacyjnej Zamawiającego oraz przedstawienie na tej podstawie raportu zawierającego kompleksową ocenę jego działalności oraz potencjału, wniosków i zaleceń dotyczących optymalizacji pracy.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

18.05.2018- Ogłoszenie nr 560843

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

SIWZ

ZAŁ. NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 4- PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 5- WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 5A- WYKAZ OSÓB- KRYTERIUM OCENY

ZAŁ. NR 6A- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 1

ZAŁ. NR 6B- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 2

ZAŁ. NR 6C- WYKAZ DOŚWIADCZENIA 3

 

ZP/PN/34/18/LNP/RK-14.05.2018

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na pakiety (ZADANIA)

OGŁOSZENIE

14.05.2018- 2018-OJS090-202135-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

siwz

ZAŁ. NR 1- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 1A- WYKAZ PRÓBEK

ZAŁ. NR 1B- WADIUM

ZAŁ. NR 2- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 JEDZ

ZAŁ. NR 4- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 5- PROJEKT UMOWY

ZP/PN/43/18/LZDL/JHP-09.05.2018

DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNEGO ORAZ ANALIZATORA POMOCNICZEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE

09.05.2018 -OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ+ ZAŁĄCZNIKI

09.05.2018 SIWZ

09.05.2018 -załącznik nr 1-szczegółowe zapotrzebowanie asortymentu pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 2- Zestawienie asortymentowo-cenowe pakiet nr 1

09.05.2018 załacznik nr 3-parametry wymagane pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 4-paramatery oceniane pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 5-zestawienie asortymentowo-cenowe pakiet nr 2

09.05.2018 załącznik nr 6-parametry wymagane pakiet nr 2

09.05.2018 załącznik nr 7-parametry oceniane -pakiet nr 2

09.05.2018 Załącznik nr 8 – Formularz oferty

09.05.2018 załącznik nr 9-projekt umowy pakiet nr 1

09.05.2018 załącznik nr 10 -projekt umowy pakiet nr 2

09.05.2018 Załącznik nr 11-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.05.2018 załącznik nr 12-Informacje

09.05.2018 załącznik nr 13-JEDZ

 

ZP/PN/39/18/IT/AW – 09.05.2018

Wykonanie projektu elektrycznego zasilania urządzeń w Pracowni Molekularnej w budynku „B” w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 555036 z dnia 09.05.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy (2)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert 18.05.2018

ZP/PN/37/18/II/JG – 02.05.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Skin Cancer Unit w Dolnośląkim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 22 MAJA 2018r.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

Po otwarciu ofert

ZP/PN/33/18/II/JHP- 30.04.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH I NADZORU AUTORSKIEGO DLA APLIKACJI SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI DCO INFO-MEDICA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

30.04.2018 Ogłoszenie nr 552883

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

30.04.2018 SIWZ

30.04.2018 załącznik nr 1 arkusz asortymentowo-cenowy

30.04.2018 załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia

30.04.2018 Załącznik nr 3- formularz oferty

30.04.2018 załącznik nr 4 projekt umowy

30.04.2018 załącznik nr 5-Oswiadczenie do umowy

30.04.2018 załącznik nr 6- Upowaznienie do umowy

30.04.2018 załacznik nr 7- Sankcje Karne do umowy

30.04.2018 załącznik nr 8- Regulamin udostepnienia połaczenia VPN do umowy

30.04.2018 załącznik nr 9 – Projekt umowy powierzenia

30.04.2018 Załączniknr 10-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

30.04.2018 załacznik nr 11- Oświadczenie Wykonawcy

18.05.2018 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT