Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

PLANY POSTĘPOWAŃ

Plan postępowań 2021

ZP/BU/35/21/IT/AWO – 13.05.2021r., godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zgodnie z art.62 ust. 1 pkt 2 „Prawo Budowlane”:

a.)   sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji  przewodów i kabli w budynkach: Budynek „B”, Budynek „H”, Budynek „BU”, Budynek Portierni Głównej, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu, Budynek Stacji Transformatorowej

b.)   badanie  instalacji odgromowych oraz  uziomów w budynkach: Budynek „B”, Budynek „D”, Budynek „E+F”, Budynek „H”, Budynek Teleradioterapii, Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, Budynek Rozdzielni Tlenu, Budynek „BU”, Budynek Stacji transformatorowej

Termin składania ofert upływa 13.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1a – Szkice i metryki

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

—-Załącznik nr 2 do umowy – Informacja o zagrożeniach w DCO

 

 

ZP/BU/34/21/IT/AWO – 11.05.2021r., godz. 10.00

Wykonanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru (SAP) w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 w budynkach „A”, „A-1”, „B”, „H”, „F”, „BU’ oraz Teleradioterapii

Termin składania ofert upływa 11.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy – Informacja o zagrożeniach w DCO

Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na ternie DCO

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

 

ZP/BU/33/21/IT/AWO – 11.05.2021r., godz. 10.00

Wykonanie konserwacji oraz napraw awaryjnych instalacji sygnalizacji pożaru  (SAP) w budynku Zakładu Teleradioterapii filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 11.05.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Arkusz Cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

— Załącznik nr 3 do umowy – Informacja o zagrożeniach w DCO

—-Załącznik nr 4 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na ternie DCO

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

 

 

ZP/BU/25/21/LAM/AWO – 15.04.2021r.,godz. 10.00

Dostawa materacy ułożeniowych/próżniowych wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 15.04.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru

 

 

 

ZP/BU/24/21/NIR/AWO – 06.04.2021r., godz. 10.00

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych w celu spełnienia wymagań ochrony radiologicznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe ( tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1792 z póź. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Termin składania ofert upływa 06.04.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3- Formularz oferty

WYNIK:

Protokół z wyboru

 

 

 

ZP/BU/23/21/IT/AWO – 06.04.2021r., godz. 10.00

Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii – filia w Legnicy.

Termin składania ofert upływa 06.04.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A- Przedmiar robót

Załącznik nr 1B – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

WYBÓR:

Protokół z wyboru

ZP/BU/19/21/IT/AWO – 24.03.2021r., godz. 10.00

Wykonanie przeglądu technicznego instalacji gazów medycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 24.03.2021r., godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe 17.03.2021r.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz gniazd Tlen, Vacum, Spr.powietrze

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

PROTOKÓŁ Z WYBORU:

Protokół wyboru

 

ZP/BU/18/21/LAM/AWO – 15.03.2021r.,godz. 10.00

Dostawa materacy ułożeniowych/próżniowych wraz z akcesoriami dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Termin składania ofert upływa 15.03.2021r.,godz. 10.00

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

WYNIK:

Protokół z wyboru

Zakończenie postępowania