Nowa platforma zakupowa

Platforma zakupowa

PLANY POSTĘPOWAŃ

Plan postępowań 2021

ZP/BU/100/21/DCTK – 27.10.2021r.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie jednorazowych- okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej, w podziale na 13 pakietów, zlokalizowanej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 oraz przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 27.10.2021R.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1A– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1B – Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 4 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

ZP/BU/94/21/DCTK – 18.10.2021r. godz. 10.00

Wykonanie jednorazowych przeglądów okresowych komór laminarnych wraz z wymianą filtrów w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18.10.2021R. godz.10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Arkusz asortymentowy

Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 Projekt umowy jednorazowy przegląd sprzetu

Załącznik nr 5 -Wykaz osób

ZP/BU/93/21/DCTK – 20.10.2021r.

Zapytanie Ofertowe na wykonanie jednorazowych- okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej i laboratoryjnej, w podziale na 46 pakietów, zlokalizowanej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 105, ul. Muchoborskiej 18 oraz przy ul. Fieldorfa 6 we Wrocławiu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 18.10.2021R.  20.10.2021R.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1A-OPZ Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 1B-ARKUSZ ASORTYMENTOWO CENOWY

Zał. nr 3 -Wykaz osób

Zał. nr 4 – Projekt umowy

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Zał. nr 2 – Formularz oferty

Zał. nr 4 – Projekt umowy-zmodyfikowany 14.10.2021r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Zał.-1B-ARKUSZ-ASORTYMENTOWO-CENOWY-ZMODYFIKOWANY 18.10.2021R.

 

ZP/BU/81/21/IT/AWO – 30.09.2021r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 30.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (mat. elektryczne)

Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4- Formularz oferty

Załącznik nr 5- Projekt Umowy APF

 

ZP/BU/80/21/IT/AWO – 04.10.2021r. , godz. 10:00

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa źródeł światła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA- zmiana: TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU29.09.2021R., GODZ. 10.00        04.10.2021r., godz. 10

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4- Formularz oferty

Załącznik nr 5- Projekt Umowy APF

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

ZP/BU/75/21/IT/AWO 20.09.2021r. , godz. 10:00

Monitorowanie, oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej  Górze  przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 20.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4- Projekt umowy

Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie o skierowaniu do pracy na terenie DCO

Załącznik nr 3 do umowy- Zarządzenie wewnętrzne nr 9_2012

Załącznik nr 4 do umowy – Ogólne zasady środowiskowe i BHP dla wykonawców

Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie o przetwarzaniu danych

Protokół z wyboru

 

ZP/BU/71/21/LDAM/AWO – 16.09.2021r., godz. 10:00

Zapytanie Ofertowe o dostawę głowic do aparatu USG Aloka ProSound Alpha 7:

  • Głowica UST – 5412
  • Głowica UST- 9130

dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 16.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy APF

WYBÓR:

Protokół z wyboru

 

 

 

ZP/BU/74/21/LDAM/AWO- 14.09.2021r., godz. 10.00

Zapytanie Ofertowe o wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji  oraz bieżących napraw aparatu Cliniporator w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 14.09.2021R., GODZ. 10.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Arkusz cenowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik Nr 4 do umowy – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 5 do umowy – Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska

WYBÓR:

Protokół z wyboru