PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

ZP/PN/88/17/LAM/JG – 18.10.2017r.

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATURY DO OBRAZOWANIA ICG, SYSTEMU DO BIOPSJI FUZYJNEJ PROSTATY, URZĄDZENIA DO TERMOABLACJI Z GIĘTKĄ SONDĄ EUS/ECPW WRAZ Z POZOSTAŁĄ APARATURĄ MEDYCZNĄ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW.

OGŁOSZENIE:

SIWZ+ZAŁĄCZNIKI:

ZP/PN/81/17/LAM/JG

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATÓW USG WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW.

OGŁOSZENIA:

SIWZ+ZAŁACZNIKI:

ZP/PN/82/17/LAM/JG

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM SYSTEMU DO ŚRÓDOPERACYJNEJ RADIOGRAFII TKANEK, APARATU DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ WSPOMAGANEJ PODCIŚNIENIEM, APARATU DO DETEKCJI WĘZŁÓW CHŁONNYCH ORAZ POZOSTAŁEJ APARATURY MEDYCZNEJ DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 9 PAKIETÓW.

OGŁOSZENIA:

14.10.2017- ogłoszenie 2017-ojs198-406831-pl

SIWZ + ZAŁACZNIKI:

ZP/PN/86/17/LA/RK

Dostawa produktów leczniczych z podziałem na 8 zadań

OGŁOSZENIE

13.10.2017- 2017-ojs197-404363-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13.10.2017- siwz

13.10.2017- zał.nr 1-arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

13.10.2017- zał.nr 1a-opis przedmiotu zamówienia

13.10.2017- zał. nr 2-formularz oferty

13.10.2017- zał. nr 3-JEDZ

13.10.2017- zał.nr 4-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

19-10-2017-odpowiedz

23-10-2017-odpowiedź

 

ZP/PN/87/17/LZE/AW

DOSTAWA AKCELERATORA LINIOWEGO DO ZAKŁADU RADIOTERAPII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU,FILIA W LEGNICY, UL. J. IWASZKIEWICZA 5

Uwaga: zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 03.11.2017

OGŁOSZENIE

13.10.2017- 2017-ojs197-404533-pl

ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane-19-10-2017r-2017-ojs201-413525-pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

13-10-2017-siwz

17-10-2017-siwz-zmiana

13-10-2017-zał nr 1-opis przedmiotu zamówienia

17-10-2017-zal-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana

23-10-2017-zal-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia-zmiana

13-10-2017-zał nr 2-arkusz cenowy

13-10-2017-zał nr 3-formularz oferty

23-10-2017-zal-nr-3-formularz-oferty-zmiana

13-10-2017-zał nr 4-jednolity europejski dokument zamówienia

13-10-2017-zal nr 5-wykaz dostaw

13-10-2017-zał nr 6-oświadczenie o przyanleżnosci do grupy kapitałowej

13-10-2017-zał nr 7-projekt umowy

17-10-2017-zal-nr-7-projekt-umowy-zmiana

23-10-2017-zal-nr-7-projekt-umowy-zmiana

13-10-2017-zał nr 8-ogólne zasady środowiskowe

13-10-2017-zał nr 9-projekt ochrony radiologicznej – archiwum zip

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-17-10-2017-roku

legnica-proj-budowl-elektr-ster-bunkier-pom-techn

legnica-zdjecia-sterownia-pom-techn-2017-x

legnica-rgnn-sekcje-1-i-2-powykonawcze

 

WYJAŚNIENIE NR 2:

informacja-dla-wykonawcow-nr-2-z-dnia-23-10-2017-roku

ZP/PN/78/17/LZE/AW

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych  i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego dostarczonego przez firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o.
znajdującego się w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO) oraz w Filii DCO w Legnicy z podziałem na 6 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-06-10-2017

ogloszenie o zamówieniu opublikowane 11.10.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-6-pakietow

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia-wykaz-sprzetu-i-czynnosci-zm-23-10-2017

zalacznik-nr-2-do-siwz-jednolity-europejski-dokumnet-zamowienia

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-1-5

zalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy-pakiet-6

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

zalacznik-nr-7-do-siwz-ilosc-i-doswiadczenie-personelu-serwisu-dla-kryteriow-oceny-ofert

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-23-10-2017-roku

04.10.2017r. – ZP/PN/79/17/IEL/JG

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI, KABIN-PRZEBIERALNI, FOTELI I KRZESEŁ BIUROWYCH Z PODZIAŁEM NA 4 PAKIETY DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU.

OGŁOSZENIA:

SIWZ+ZAŁĄCZNIKI:

ZP/PN/80/17/IT/AW – 04.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części pomieszczeń zlokalizowanych w łączniku pomiędzy budynkiem „A” i „A1”  na potrzeby rozbudowy pracowni Endoskopii w DCO we Wrocławiu.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ogloszenie-nr-597112-o-zamowieniu-04-10-2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia

zalacznik-nr-1-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie-wykonawcy

zalacznik-nr-3-do-siwz-formularz-oferty

zalacznik-nr-4-do-siwz-wzor-umowy

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-osob-oswiadczenie-o-osobach

zalacznik-nr-6-do-siwz-wykaz-uslug

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja-z-otwarcia-ofert-16-10-2017

WYNIK POSTĘPOWANIA

informacja-o-wyniku-postepowania-17-10-2017