PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

17.08.2017 ZP/PN/64/17/II/JHP

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO HIPOKRATES ZAINSTALOWANEGO W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17.08.2017 ogloszenie-o-zamowieniu-hipokrates

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

17.08.2017 SIWZ

17.08.2017 zalacznik-nr-1-arkusz-cenowy

17.08.2017 zalacznik-nr-2-opis-przedmiotu-zamowienia

17.08.2017 zalacznik-nr-3-regulamin-udostepnienia-polaczenia-vpn

17.08.2017 zalacznik-nr-4-wykaz-licencji-posiadanych-przez-zamawiajacego

17.08.2017 zalacznik-nr-5-projekt-umowy

17.08.2017zalacznik-nr-6-formularz-oferty

17.08.2017 zalacznik-nr-7-oswiadczenie

17.08.2017 zalacznik-nr-8-sankcje-karne

17.08.2017 zalacznik-nr-9-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

17.08.2017 zalacznik-nr-10-oswiadczenie-wykonawcy

 

14.08.2017r. – ZP/BU/59/17/IEL/JG

Jednorazowa dostawa błon typu GAFCHROMIC.

09.08.2017r. – ZP/BU/58/17/NWOK/JG

Usługa w zakresie wyboru wykładowców w celu przeprowadzenia szkoleń. Nr projektu: POWR.05.0400-0078/16

Zapytanie ofertowe:

Załączniki:

 

04.08.2017 -ZP/PN/60/17/IEL/JHP

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH MEBLI BIUROWYCH Z PODZIAŁEM NA 3 PAKIETY

OGŁOSZENIE

04.08.2017 ogloszenie-o-zamowieniu-meble

04.08.2017 SIWZ

04.08.2017 zalacznik_1_arkusz_asortymentowo-ilosciowo-cenowy_pakiet1

04.08.2017 zalacznik_2_arkusz_asortymentowo-ilosciowo-cenowy_pakiet2

04.08.2017 zalacznik_3_arkusz_asortymentowo-ilosciowo-cenowy_pakiet3

04.08.2017 zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy

04.08.2017 zalacznik-nr-5-formularz-oferty

04.08.2017 zalacznik-nr-6-projekt-umowy-pakiet-nr-1-3-as

04.08.2017 zalacznik-nr-7-wykaz-dostaw

04.08.2017 zalacznik-nr-8-oswiadczenie-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej

04.08.2017 zalacznik-nr-9-opis-techniczno-rysunkowy-mebli_pakiet2

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

informacja-dla-wykonawcow-nr-1-z-dnia-10-08-2017-roku

zalacznik_1_arkusz_asortymentowo-ilosciowo-cenowy_pakiet1-zmiana-10-08-2017

zalacznik-nr-6-projekt-umowy-pakiet-nr-1-3-as-zmiana-10-08-2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

17.08.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

04.08.2017r. – ZP/PN/61/17/NDOK/JG

Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu, administrowaniu, nadzorowaniu i koordynacji Badaniami Klinicznymi w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu jako Główny Koordynator Ośrodka Badań Innowacyjnych.

Ogłoszenia:

SIWZ z załącznikami:

04.08.2017 -ZP/BU/56/17/LBO/JHP

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

04.08.2017 zaproszenie

04.08.2017 arkusz-asortymentowo-cenowy

04.08.2017 formularz-oferty

04.08.2017 projekt-umowy

18.08.2017 protokół

ZP/PN/59/17/LA/RK – 26.07.2017

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Z PODZIAŁEM NA 56 ZADAŃ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE 26.07.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

specyfikacja

zał. 1-arkusz asortymentowo- ilościowo- cenowy

zał. 1a-opis przedmiotu zamówienia

zał. 1b-wykaz wadium

zał. 2-formularz oferty

zał.3-JEDZ

zał. 4-projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

21.08.2017 odp-nr-1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

WYNIK POSTĘPOWANIA