PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

ZP/PN/22/18/LAM/AW – 19.03.2018

Dostawa montaż, uruchomienie aparatu do nawigacji elektromagnetycznej zmian guzowatych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Termin składania/otwarcia ofert zmieniony na 27.04.2018r. godz. 10:00/10:15

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane nr 2018-OJS054-119158-pl

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 opublikowane 21.03.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 19.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ -Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 19.03.2018 roku

ZP/PN/20/18/IT/AW – 14.03.2018

Wykonanie robót budowlanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu związanych z:

a) przebudową pracowni endoskopii w łączniku budynku A i A1 wraz z dostarczeniem i montażem sprzętu medycznego – Pakiet 1

b) dostosowaniem pomieszczeń w budynku „B” i „D” dla Zakładu Patomorfologii – Pakiet 2

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 531040 opublikowane 14.03.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ -OPZ Pakiet 1

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 1

Załącznik nr 4a do SIWZ – Wzór umowy – Pakiet 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ – OPZ Pakiet 2

ZP/BU/07/18/IEL- 07.03.2018r.

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg na potrzeby DCO wg obowiązujących wzorów.

07.03.2018r.- Zapytanie Ofertowe

UWAGA! Proszę zwrócić uwagę na załącznik nr 1 wiersz 5. dotyczący wymagań technicznych druku. Pełna treść wymagań: ,,Druki powinny być wykonane na białym papierze offsetowym o gr.80g/m2 z wyłączeniem poz.6,7 (kolor zielony) i poz.8 (kolor żółty) i poz.9,10,16,23 (karton min.190g/m2).” ukazuje się po odpowiednim rozciągnięciu wiersza w arkuszu.

ZAŁ. NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁ. NR 3 PROJEKT UMOWY_

ZAŁ. NR 4 – FORMULARZ OFERTY 

 

07.03.2018 -ZP/PN/12/18/LBO/JHP

SUKCESYWNE DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH I STAPLERÓW Z PODZIAŁEM NA 18 PAKIETÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.03.2018 OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE

SIWZ + ZAŁACZNIKI

07.03.2018 SIWZ

07.03.2018 załącznik nr 1 materiały szewne pakiet nr 1-7

07.03.2018 załącznik nr 2 staplery pakiet nr 8-18

07.03.2018 Załącznik-nr-3-Formularz-OFERTY

07.03.2018 Załącznik nr 4-Jednolity europejski-dokument-zamówienia

07.03.2018 załącznik nr 5-projekt umowy nici pakiet nr 1-7

07.03.2018 załącznik nr 6- projekt umowy staplery pakiet nr 8-18

07.03.2018 Załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

07.03.2018 Załącznik-nr-8-do-SIWZ-Wykaz-dostaw08.03.2018 załącznik nr 2 staplery pakiet nr 8-18

 

02.03.2018- ZP/BU/08/18/IEL

ZAKUP , DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO KONTENERA MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII W DCO

02.03.2018 Zapytanie Ofertowe

02.03.2018 Załącznik nr 1 – Arkusz Asortymentowo – Ilościowo-Cenowy

02.03.2018 Załącznik nr 3 – Formularz Oferty 

02.03.2018 Projekt umowy na dostawę na montaż kontenera

13.03.2018 r.- Protokół udzielenia zamówienia

ZP/PN/15/18/LZE/AW – 22.02.2018

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA  w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 (Pakiet 1)  oraz dostawa systemu raportowania dla osób zarządzających radioterapią zintegrowanego z systemem weryfikacji i zarządzania ARIA firmy Varian Medical Systems (Pakiet 2)

UWAGA: Zmiana terminu składania/otwarcia ofert na 09.03.2018

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018-OJS037-080661-pl opublikowane 22.02.208r.

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 2 pakiety – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz cenowy – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ – Jednolity-europejski-dokumnet-zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1

Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór umowy Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ – Ilość i doświadczenie personelu serwisu – dla kryteriów oceny ofert

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 – zmiana 22.03.2018

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz usług

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 22.03.2018 roku

ZP/PN/11/18/LZF/JG – 21.02.2018r.

Sukcesywna dostawa masek do radioterapii stereotaktycznej i bolusów z podziałem na 4 pakiety.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

14.02.2018 -ZP/PN/09/18/LDM/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 26.02.2018 GODZINA 10/10:15

USŁUGA TRANSPORTOWA DO 30 PACJENTÓW DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

14.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu

21.02.2018 Zmiana Ogłoszenie

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

14.02.2018 SIWZ-transport

14.02.2018 załącznik nr 1- opis przedmiotu zam

14.02.2018 -Załacznik nr 2- druk oferty

14.02.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

14.02 .2018 załącznik nr 4 -Projekt umowy

21.02.2018 Modyfikacja -załącznik nr 4 -Projekt umowy

14.02.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przy

nalezności-do-grupy-kapitałowej

14.02.2018 Załącznik-nr-6-do-SIWZ-Wykaz-pojazdów

14.02.2018 Załącznik nr 7 wykaz osób

ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA

21.02.2018 ZMIANA TERMINU

21.02.2018 odp. nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

27.02.2018 Informacja z otwarcia ofert

05.03.2018 WYBÓR