PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 ROBOTY BUDOWLANE I I USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 DOSTAWY I USŁUGI

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

ZP/PN/80/18/II/AW – 17.09.2018

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową sieci strukturalnej na drugim poziomie wieży budynku B w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

Ogłoszenie nr 617980 o zamówieniu – 17.09.2018

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy AW

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – oświadczenie o osobach

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz robót

 

ZP/PN/79/18/IEL/JHP-14.09.2018

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14.09.2018 Ogłoszenie nr 617555

SIWZ +ZAŁACZNIKI

14.09.2018 SIWZ

14.09.2018 Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

14.09.2018 Załącznik nr 2- Zestawienie asortymentowo-ilościowe

14.09.2018 załącznik nr 3 -FORMULARZ OFERTY

14.09.2018 załącznik nr 4-WYKAZ USŁUG

14.09.2018 załącznik nr 5 -WYKAZ POJAZDÓW

14.09.2018 załącznik nr 6 umowa pranie aw

14.09.2018 załącznik nr 7 -OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

14.09.2018 załącznik nr 8 -WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

14.09.2018 załącznik nr 9 -OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ODPOWIEDZI

20.09.2018 odp. nr 1

ZP/BU/42/18/IT/AJ-07.09.2018r.

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu

Termin składania ofert 13.09.2018r. godzina 10:00

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Zarządzenie wewnętrzne 92012 z dnia 20.01.2012r.

Załącznik nr 5-Ogólne zasady środowiskowe i BHP

Do umowy:

Załącznik nr 5- Porozumienie

Załącznik nr 6 do umowy-Klauzule-informacyjne

 

ZP/PN/77/18/IEL/JG – 27.08.2018r.

Usługa polegająca na unieszkodliwianiu i transporcie odpadów niebezpiecznych i medycznych z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu we Wrocławiu oraz Filiach w Legnicy i Jeleniej Górze w skali 36 miesięcy z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 07 WRZEŚNIA 2018r. GODZ. 10:00/10:15.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 10.09.2018r. GODZ. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.09.2018 popr.

 

ZP/PN/69/18/LA/JHP-27.08.2018

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18 F FDG ( FLUORODEOXYGLUKOZY) -250 JEDNODNIOWYCH DOSTAW AKTYWNOŚCI FDG NIEZBĘDNEJ DO WYKONANIA BADAŃ OD 5-DO 12 PACJENTÓ DZIENNIE-ŁĄCZNIE 2400 DAWEK

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27.08.2018 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + ZAŁACZNIKI

27.08.2018 SIWZ FDG

27.08.2018 Załącznik-nr-1-Arkusz-Ilościowo-Cenowy

27.08.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-OFERTY

27.08.2018 załącznik nr 3 jedz

27.08.2018 Załącznik-nr-4 PROJEKT UMOWY AS

27.08.2018 Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

27.08.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne

27.08.2018 Załącznik do umowy – porozumienie

ZP/PN/76/18/LA/AJ – 22.08.2018

Sukcesywna dostawa opatrunków dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – z podziałem na 11 pakietów

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 602756 opublikowane 22.08.2018

Ogłoszenie nr 500205220 o zmianie ogłoszenia – 28.08.2018

SIWZ:

76-18-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

76-18-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zmiana 28.08.2018

76-18-Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo cenowy

76-18-Załącznik nr 2-Oświadczenie Wykonawcy

76-18-Załącznik nr 3-Formularz OFERTY

76-18-Załącznik nr 4 – Wzór umowy

76-18-Załącznik nr 5-Oświadczenie o grupie kapitałowej

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 28.08.2018

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 03.09.2018

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT:

10.09.2018r.-Zbiorcze zestawienie ofert 07.09.2018

WYBORY OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH/ODRZUCENIA

19.09.2018r.-Wybór dla pakietów nr 1, 6, 7, 8, 10, 11

ZP/PN/73/18/IT/JHP- 20.08.2018

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ PO BYŁEJ PRACOWNI rtg-WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNYCH W PRACOWNI BIOLOGII MOLEKULARNEJ W BUDYNKU B W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE

20.08.2018 Ogłoszenie nr 606267

SIWZ + ZAŁACZNIKI

20.08.2018 SIWZ

20.08.2018 załacznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia

20.08.2018 załącznik nr 1a dokumentacja w zakresie elektr

20.08.2018 załącznik nr 1b domentacja w zakresie went-klimatyzac

20.08.2018 Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

20.08.2018 Załącznik Nr 3- Oświadczenie Wykonawcy

20.08.2018 Załącznik-nr-4-Wykaz-osób-oświadczenie-o-osobach

20.08.2018 Załącznik-nr-5-Wykaz-robót 

20.08.2018 Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

20.08.2018 Załącznik-nr-7-Projekt-umowy aw

20.08.2018 Załącznik do umowy – Klauzule informacyjne (1)

20.08.2018 Załącznik do umowy – porozumienie

31.08.2018 odp. nr 1

Informacja z otwarcia ofert

05.09.2018 ZESTAWIENIE OFERT 

ZP/BU/40/18/IT/AJ-17.08.2018r.

Monitorowanie , oględziny, przeglądy, konserwacje, naprawy awaryjne instalacji technicznych, ocena techniczna i eksploatacyjna obiektu i jego wszystkich pomieszczeń- Zakład Radioterapii w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego 6  – filia DCO we Wrocławiu

17.08.2018-Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1-Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2-Projekt umowy AS

Załącznik nr 5 do umowy- Porozumienie

Załącznik nr 6 do umowy-Klauzule-informacyjne

Załącznik nr 3- Formularz oferty

Załącznik nr 4-Zarządzenie wewnętrzne 92012 z dnia 20.01.2012r.

Załącznik nr 5-Ogólne zasady środowiskowe i BHP

PROTOKÓŁ

07.09.2018r.-Protokół