PLANY POSTĘPOWAŃ

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 ROBOTY BUDOWLANE I I USŁUGI PROJEKTOWE

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2018 DOSTAWY I USŁUGI

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ 2017 ROBOTY BUDOWLANE, USŁUGI PROJEKTOWE
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ DOSTAWY USŁUGI 2017

ZP/PN/63/18/LAM/RK – 14.07.2018

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM APARATURY DLA NOWO TWORZONEJ PRACOWNI MOLEKULARNEJ W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA 6 PAKIETÓW

Ogłoszenia

14.07.2018- 2018-OJS134-305079-pl

SIWZ + załączniki

siwz

ZAŁ. NR 1 A- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 1

ZAŁ. NR 1 B- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

ZAŁ. NR 1 C- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

ZAŁ. NR 1 D- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

ZAŁ. NR 1 E- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5

ZAŁ. NR 1 F- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 6

ZAŁ. NR 2- ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZAŁ. NR 3- OFERTA

ZAŁ. NR 4 JEDZ

ZAŁ. NR 5- OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6- PROJEKT UMOWY

 

 

ZP/PN/62/18/NDOK/JHP- 09.07.2018

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ,ADMINISTROWANIA , NADZOROWANIA I ROZWOJU Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

OGŁOSZENIE

09.07.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

09.07.2018 SIWZ

09.07.2018 Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 ,2

09.07.2018 Załącznik nr 2 – Formularz oferty

09.07.2018 Załacznik nr 3-JEDZ

09.07.2018 załącznik nr 4 projekt umowy pakiet nr 1

09.07.2018 załacznik nr 5- projekt umowy -pakiet nr 2

09.07.2018 Załączniknr 6- Oświadczenie-o-przynalezności-do-grupy-kapitałowej

09.07.2018 Załącznik-nr-7 wykaz osóbpakiet nr 1

09.07.2018 Załącznik-nr-8 wykaz osób pakiet nr 2

 

ZP/PN/61/18/II/JG – 06.07.2018r.

Dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieużywanego, nieregenerowanego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ogłoszenia:

06.07.2018r. – Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

05.07.2018-165/2018/N/Wrocław

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

Ogłoszenia:

05.07.2018 ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki:

05.07.2018 SIWZ

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje

09.07.2018 odp. nr 1

11.07.2018- odpowiedź 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13.07.2018- Informacja z otwarcia ofert

WYNIK POSTĘPOWANIA

13.07.2018- wybór

ZP/PN/59/18/LNPPSO/JG – 02.07.2018r.

Sukcesywna dostawa systemu zamknietego do pobierania krwi żylnej i tętniczej.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Pytania, odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/60/18/LZDL/JG – 26.06.2018r.

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej przez 12 miesięcy.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Odpowiedzi, modyfikacje:

Po otwarciu ofert:

ZP/PN/57/18/LAM/JG – 25.06.2018r.

Dostawa aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 7 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07 sierpnia 2018r. godz: 10:00/10:15 wynikająca z tego, że ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w dniu 23.06.2018r. (sobota) natomiast Zamawiający opublikował całą dokumentację w dniu 25.06.2018r.

Ogłoszenia:

SIWZ + załączniki:

Modyfikacje, odpowiedzi:

ZP/BU/33/18/IEL/AJ-22.06.2018r.

Sukcesywna dostawa produktów z kliszy z podziałem na 3 pakiety.

Pakiet nr 1- Błony typu GAFCHROMIC

Pakiet nr 2- Klisze do drukarki termicznej

Pakiet nr 3- Drukarka DRY STAR AXYS AGFA

  • Zapytanie Ofertowe

22.06.2018r.-Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1-Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2-Projekt umowy

Załącznik nr 3-Formularz Oferty

  • Protokół

28.06.2018r.-Protokół udzielenia zamówienia