Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

01.02.2016 r. – ZP/12/EZPL/BU/16

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 6 pakietów w okresie 2 miesięcy od podpisania umowy.

Zapytanie:

01.02.2016 r. – Zapytanie-ofertowe

Załączniki:

Formula Oferty zał. nr 1

Załącznik nr 2 – projekt umowy

arkusz cenowy – załącznik nr 3

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania

Protokół

Protokół