Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

01.02.2016 r. – ZP/13/EZPL/BU/16

Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych z podziałem na 4 zadania

Zapytanie:

01.02.2016 r. – Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Formula Oferty zał. nr 1

Projekt umowy – zał nr 2

Arkusz – Pakiet Nr 1

Arkusz – Pakiet Nr 2

Arkusz – Pakiet Nr 3

Arkusz – Pakiet Nr 4

Protokół:

Protokół