Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

01.02.2017r. – ZP/BU/06/17/IEL

Sukcesywna dostawa druków i ksiąg medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.