Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

01.04.2014r. – ZP/PN/28/14/LPP

Zmiana terminu składania / otwarcia ofert na dzień 16.04.2014 r., godz. 10:00/10:15.

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem

na 4 pakiety w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Załączniki: