Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

01.04.2015r. – ZP/PN/27/15/LBO

Sukcesywna dostawa staplerów z podziałem na 7 pakietów

Informacja o wyniku postępowania z 05.05.2015r.

Informacja o wyniku postępowania z 05.05.2015

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.04.2015r.

Informacja dla Wykonawców nr 2 z dnia 09.04.2015r.

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ wynikający z informacji dla wykonawców nr 2:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy. Zmiana z 09.04.2015

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert – do 14.04.2015 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – 14.04.2015 r. godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 03.04.2015

Informacja dla Wykonawców nr 1 o zmianie terminu składania ofert 03.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP_PN_27_15_LBO

Załącznik nr 1 do SIWZ – Arkusz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art. 24

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw