Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

02.03.2018- ZP/BU/08/18/IEL

ZAKUP , DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEGO KONTENERA MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ TERAPII W DCO

02.03.2018 Zapytanie Ofertowe

02.03.2018 Załącznik nr 1 – Arkusz Asortymentowo – Ilościowo-Cenowy

02.03.2018 Załącznik nr 3 – Formularz Oferty 

02.03.2018 Projekt umowy na dostawę na montaż kontenera

13.03.2018 r.- Protokół udzielenia zamówienia