Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

02.10.2017r. – ZP/PN/75/17/LAM/JG

Dostawa wraz z montażem paneli medycznych przyłóżkowych dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej, II piętro w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14 listopada 2017r. godz: 10:00/10:15 wynikająca z tego, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.09.2017r., natomiast Zamawiający opublikował całą dokumentację w dniu 02.10.2017r.

 

OGŁOSZENIA:

SIWZ + ZAŁĄCZNIKI:

ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE, ZMIANY