Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

02.11.2015 ZP/PN/20/15/LZR

DOSTAWA DWÓCH APARATÓW USG WRAZ Z URUCHOMIENIEM I PRZESZKOLENIEM PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/ OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 16.11.2015 GODZ. 11.00/11.15 (09.11.2015- przesunięcie terminu)

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 18.11.2015 GODZ. 11.00/11.15 (12.11.2015- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert )

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 24.11.2015 GODZ. 11.00/11.15 (17.11.2015- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 27.112015 GODZ. 11.00/11.15 (20.11.2015- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 02.12.2015 GODZ. 11.00/11.15 ( 26.11.205- przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

OGŁOSZENIE

02.11.2015- ogłoszenie

09.11.2015- zmiana ogłoszenia

12.11.2015- zmienione ogłoszenie

17.11.2015- zmienione ogłoszenie

20.11.2015- zmiana ogłoszenia

26.11.2015- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

02.11.2015- SIWZ

27.11.2015- ZMIENIONA SIWZ

02.11.2015- zał. nr 1.1.- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

27.11.2015-zmieniony zał.nr 1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

02.11.2015- zał. nr 1.2.- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

27.11.2015-zmieniony zał.nr 1.2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

02.11.2015- Załącznik Nr 2- formularz oferty

02.11.2015- Załącznik Nr 3- oświadczenie z art.22

02.11.2015- Załącznik Nr 4- oświadczenie z art. 24

02.11.2015- Załącznik Nr 5.1- wykaz dostaw

02.11.2015- Załącznik Nr 5.2- wykaz dostaw

02.11.2015- Załącznik Nr 6 projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

27.11.2015- Odpowiedzi na pytania

WYBÓR

14.12.2015- unieważnienie w zakresie zadania 1

24.02.2016- wybór w zadaniu 2