Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

02.12.2013 ZP/PN/93/13/LOCH1

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do dootrzewnowej terapii perfuzyjnej wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.