Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

02.12.2015 r. – ZP/221/EZPL/BU/15

Sukcesywna dostawa teczek na dokumentację pacjentów

Załączniki:

02.12.2015 – Zapytanie ofertowe

02.12.2015 – Formularz oferty

02.12.2015 – Projekt-umowy

02.12.2015 – Załącznik nr 1

02.12.2015 – Arkusz asortymentowo – cenowy

07.12.2015 – Wybór najkorzystniejszej oferty