Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

03.07.2015r. – ZP/PN/50/15/LNP

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 137 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26 sierpnia 2015r. godz. 10:00/10:15.

Ogłoszenia:

03.07.2015r. -Ogłoszenie wysłane
07.07.2015r. – Ogłoszenie opublikowane
10.07.2015r. – Zmienione ogłoszenie
24.07.2015r. -Zmienione ogłoszenie
13.08.2015r. – Zmienione ogłoszenie
19.08.2015r. – Zmienione ogłoszenie

SIWZ i załączniki:

07.07.2015r. – SIWZ
Załącznik Nr 1 – Arkusz asortymentowo-ilościow-cenowy
Załącznik Nr 2 – Oferta
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art.22
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie z art. 24
Załącznik Nr 5 – Wykaz dostaw
Załącznik Nr 6 – Wartość dostaw
Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
Załącznik Nr 8 – Wadium i polisa
10.07.2015r. – Sprostowanie
10.07.2015r. – Zmodyfikowany Załącznik Nr 6 – Wartość dostaw
15.07.2015r. – Odp. 1
24.07.2015r. – Zmieniona SIWZ
24.07.2015r. -Zmieniony Załącznik Nr 1 – Arkusz asortymentowo-ilościow-cenowy
24.07.2015r. – Odp. 2
10.08.2015r. – Odp. 3
10.08.2015r. – Odp. 4
13.08.2015r. – Odp. 5
13.08.2015r.- Zmieniona SIWZ
19.08.2015r. – Odp. 6
19.08.2015r. – Zmieniona SIWZ
04.09.2015r. – Zbiorcze zestawienie ofert ZP/PN/50/15/LNP
04.09.2015r. – Wybór oferty najkorzystniejszej w Pakietach nr 14, 16, 45, 63 i 74
08.09.2015r. – Wybór oferty najkorzystniejszej w Pakietach Nr 1, 89, 103 i 126
14.09.2015r. – Wybór w Pakietach nr 33,84,130
18.09.2015r. – Wybór w Pakiecie nr 18
30.09.2015r. – Wybór nr 56,91 i 131
02.10.2015r. – Uchylenie wyboru w Pakiecie 130
02.10.2015r. – Wybór w Pakiecie nr 40 i 52
15.10.2015r. –  Wybór Pakiet nr 122
20.10.2015r. – Wybór i unieważnienia
27.10.2015r. – Wyniki
03.11.2015r. – Uchylenie wyboru w Pakiecie nr 118
04.11.2015r. – Wybór – Pakiet 118
10.11.2015 uchylenie i wybór pakiet nr 129
10.11.2015 uchylenie wyboru pakiet nr 96
18.11.2015r. – Wybór 2 – Pakiet 96
18.11.2015r. – Unieważnienie Pakietu nr 42
04.12.2015r. – Wybór 2 – Pakiet 82
15.12.2015r. – Unieważnienie – Pakiet 47