Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

03.12.2013 ZP/PN/90/13/LPP

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli medycznych i niemedycznch

dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz dla filii w Legnicy

Zakładu Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

59-200 Legnica,ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.12.2013r.

godz. 9:00/9:15.

Załączniki: