Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

04.02.2016 r. – ZP/14/ETE/BU/16

Nazwa:

Dostawa, szkolenie personelu, instalacja, konfiguracja i wdrożenie fabrycznie nowych urządzeń i oprogramowania oraz licencji umożliwiających zarządzanie ruchem pacjentów, stanowiących kompletny System biletowo-kolejkowy, wraz z materiałami eksploatacyjnymi pozwalającymi na obsłużenie minimum 100 000 pacjentów.

Zapytanie:

04.02.2016 – Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Formula Oferty – zał. nr 1

Szczegółowy opis zamówienia – zał. nr 2

Projekt umowy gotowy – zał. nr 3

Przesunięcie terminu składania ofert:

08.02.2016 – Przesunięcie terminu

15.02.2016 – Przesunięcie terminu

Odpowiedzi na pytania:

11.02.16 odpowiedź na pytania

Wyniki

Protokół

Unieważnienie czynności wyboru

Unieważnienie czynności wyboru

Wyniki

Protokół-1