Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

04.03.2014r. – ZP/PN/12/14/ETE

Usługa polegająca na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych

i konserwacji oraz bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego

znajdującego się w centralnej sterylizatornii oraz serwis techniczny

stacji uzdatniania wody dla centralnej sterylizatorni w budynku A-1

na terenie DCO we Wrocławiu – z podziałem na 4 pakiety.

Załączniki: