Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

04.08.2017r. – ZP/PN/61/17/NDOK/JG

Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu, administrowaniu, nadzorowaniu i koordynacji Badaniami Klinicznymi w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu jako Główny Koordynator Ośrodka Badań Innowacyjnych.

Ogłoszenia:

SIWZ z załącznikami: