Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

04.12.2013 ZP/PN/88/13/LZF

Sukcesywna dostawa masek stosowanych w radioterapii z podziałem na 2 pakiety.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.12.2013r.

godz. 9:00/9:15

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.12.2013r.

godz. 9:00/9:15.

Załączniki: