Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

04.12.2015 r. – ZP/227/EZPL/BU/15

Dostawa różnego sprzętu medycznego i niemedycznego do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 9 pakietów.

Zapytanie ofertowe:

04.12.2015 r. Zapytanie ofertowe

Załączniki

04.12.2015 r. -Załącznik nr 1 – arkusz asortymentowo-cenowy

04.12.2015 r. – Załącznik nr 2 – formularz-oferty

 

Odpowiedzi na pytania:

10.12.2015 r. – Odpowiedzi na pytania

Wyniki:

30.12.2015 – Wybór najkorzystniejszej oferty