Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

05.01.2016 – ZP/PN/99/15/LZT

Zakup i sukcesywna dostawa wyposażenia do unieruchomienia pacjentów radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w podziale na 4 zadania.

Ogłoszenie:

05.01.2016 – Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

05.01.2016 – SIWZ

Załączniki:

Załącznik ne 1 – Arkusz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 1a – Graniczne wymagania techniczne-4 zadania

Załącznik-nr-2-Oferta

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-z-art.-22

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.-24

Załącznik-nr-5-Wykaz-dostaw

Załącznik-nr-6-Projekt-umowy

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

11.01.2016 – Ogłoszenie zmienione

Odpowiedzi na pytania

11.01.2016 – Odpowiedzi na pytania

WYBÓR

26.02.2016- WYBÓR W PAKIETACH 1,2 i 4

Wybór i odrzucenie

Wybór pakiet 3 i odrzucenie oferty