Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

05.05.2017- ZP/PN/36/17/IEL/RK

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych- m.in. krzeseł, foteli, sof na potrzeby Brest Unit dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 17.05.2017 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIE

05.05.2017- ogłoszenie o zamówieniu-nr 502355

11-05-2017-zmienione-ogloszenie-nr-82019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

05.05.2017-siwz

11-05-2017-zmieniona-siwz

05.05.2017-zał. nr 1-opis przedmiotu zamówienia

11-05-2017-zmodyfikowany-zal-nr-1-opis-przedmiotu-zamówienia

05.05.2017-zał.nr 2-arkusz asortymentowo-cenowy
05.05.2017-zał.nr 3-formularz oferty

11-05-2017-zmieniony-zal-nr-3-formularz-oferty

05.05.2017-zal.nr 4-oświadczenie wykonawcy
05.05.2017-zał.nr 5-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
05.05.2017-zał.nr 6-wykaz dostaw
05.05.2017-zał.nr 7-projekt umowy

11-05-2017-zmieniony-zal-nr-7-projekt-umowy

05.05.2017- zał. nr 8a-rzut parteru bu_dr_a110
05.05.2017- zał. nr 8b-rzut I piętra bu_dr_a111
05.05.2017- zał.nr 8c-rzut II piętra bu_dr_a112
05.05.2017- zał.nr 9a- pw_technologia_bu_parter
05.05.2017- zał.nr 9b-pw_technologia_bu_I-p
05.05.2017- zał.nr 9c-pw_technologia_bu_II-p

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

11-05-2017-odpowiedź

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

17.05.2017-informacja z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA

02.06.2017-wybór