Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

05.11.2015 ZP/PN/80/LZP/15

DOPOSAŻENIE W SPRZĘT LABORATORYJNY ZAKŁADU PATOMORFOLOGII DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 16.11.2015 GODZ. 11.15/11.30 10.11.2015 przesunięcie terminu

OGŁOSZENIE

05.11.2015- 0głoszenie

10.11.2015- zmiana ogłoszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

05.11.2015- SIWZ

12.11.2015-zmieniona SIWZ-1

05.11.2015- zał. Nr 1-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

05.11.2015- zał. Nr 2- formularz oferty

05.11.2015- zał. Nr 3 formularz asortymentowo cenowy

05.11.2015- zał. Nr 4- oświadczenie z art.22

05.11.2015- zał. Nr 5- oświadczenie z art. 24

05.11.2015- zał. Nr 6- wykaz dostaw

05.11.2015-zał. Nr-7 projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

12.11.2015 odpowiedź

WYBÓR

24.11.2015- wybór