Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

05.12.2013 ZP/249/ETE/BU/13

Przedmiot zamówienia jest usługa sporządzenia branżowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla zadania „Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania istniejącego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, budynku szpitalnego B do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”.

ZAŁĄCZNIKI: