Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

06.05.2014r. – ZP/PN/36/14/LZE

Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii i brachyterapii w siedzibie

Zamawiającego we Wrocławiu oraz w Filii Zamawiającego w Legnicy,

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 23.06.2014r.  godz. 10:00/10:15

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE ZOSTANIE ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. DOKŁADNA INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA W DNIU 20.06.2014R.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 04 LIPCA 2014R. GODZ. 10:00/10:15.

Załączniki: