Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

06.07.2017r. – ZP/PN/52/17/LZDL/JG

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i wyrobów jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej na okres 12 miesięcy.

Ogłoszenia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + Załączniki