Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

06.09.2017- ZP/PN/63/17/LNP/RK

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU Z PODZIAŁEM NA PAKIETY

09-10-2017-UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 26.10.2017 GODZ. 10.00/10.15

20-10-2017-UWAGA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 06.11.2017 GODZ. 12.00/12.15

OGŁOSZENIE

06.09.2017 OGŁOSZENIE 2017-ojs170-348279-pl

11.10.2017- zmienione ogłoszenie 2017-ojs195-400470-pl

24.10.2017- zmienione ogłoszenie 2017-ojs204-420649-pl

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

06-09-2017-siwz

20-10-2017-ZMODYFIKOWANY siwz

06-09-2017-zał. nr 1-arkusz-asortymentowo-ilosciowo-cenowy

20-10-2017-ZMODYFIKOWANY zał. nr-1-arkusz-asortymentowo-ilosciowow-cenowy

06-09-2017-zał. nr 1a-wykaz próbek

20-10-2017-ZMODYFIKOWANY zal-nr-1-a-wykaz-wymaganych-probek-xls

06-09-2017-zał. nr 1b-wykaz wadium

20-10-2017-ZMODYFIKOWANY zal-nr-1-b-wykaz-wadium

06-09-2017-zał. nr 2-formularz oferty

06-09-2017-zał. nr 3-jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

06-09-2017-zał. nr 4-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

06-09-2017-zał- nr 5-wykaz dostaw

06-09-2017-zał. nr 6-projekt umowy

20-10-2017-zal-nr-6-projekt-umowy

20-10-2017-zal-nr-6a-projekt-umowy-uzyczenia-pakiet-150

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

20-10-2017-odpowiedzi

27-10-2017- odpowiedź

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT.
ARKUSZE NAZWANE „OFERTA” SĄ PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE WERSJI ELEKTRONICZNYCH ARKUSZY PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW.
ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZAMIESZCZONYCH WERSJI ELEKTRONICZNYCH.
PLIKI „OFERTA” ZOSTAŁY UMIESZCZONE INFORMACYJNIE.
WIĄŻĄCE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW SĄ DOKUMENTY ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ WRAZ Z OFERTĄ

09-11-2017-informacja z otwarcia ofert

 

WYNIK POSTĘPOWANIA

22-11-2017-wybór zadanie 155,unieważnienie-2,12,19,24,30,45,52,57,64,77,92,114,115,131,143,148,154,158

informacja-o-wyniku-przetargu-pakiet-134-i-135-01-12-2017

22.12.2017 WYBÓR PAKIETY 144,31,87,109,110,66,146,71,4,13,15,43,44,65,75,76,156,10,63,130

28.12.2017 – WYBÓR PAKIETY 99,108,112,100,103,90,116,122,8,11,113,117 I ODRZUCENIE W ZADANIU 51

08.01.2018 WYBÓR 85,68,129,20,7,89,26,27,29,58,61,62,67,72,74,81,82,93,133,138,150

10.01.2018 WYBÓR 119,121,105,1,32,42,48,

12.01.2018 WYBÓR zadanie 77,16 i 97

15.01.2018 WYBÓR21,23,41,53,104,149,160,83,5,78,152,3,38,40,47,56,120,153,6,9,136

16.01.2018 sprostowanie wybór zad. 136

18.01.2018 WYBÓR zadania 95,33,35,101,88,96,102

19.01.2018 sprostowanie WYBÓR ZADANIE 96

19.01.2018 WYBÓR 37,49,54,124 i 125

26.01.2018 WYBÓR ZADANIA14,25,59,73,80,94,126

29.01.2018 WYBÓR ZADANIE 84, 55

16.02.2018r. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU W ZAD. 22,34,50,60,91,98,123,139,141,142,151,157,159 _63_17_LNP

 19.02.2018 WYBÓR ZADANIA 18,79,86,107,118,127,128,132, 140 i 147

20.02.2018 WYBÓR ZADANIA 39,106 i 145

23.02.2018 WYBÓR ZADANIA 28,51,70

23.02.2018 WYBÓR ZADANIE 46

27.02.2018 WYBÓR ZADANIA 36,111 I 137

02.03.2018 WYBÓR ZADANIE 69 unieważnienie zad. 17