Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

06.11.2015 ZP/213/LZP/BU/15

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  13.11.2015 GODZINA 11:00

SUKCESYWNA DOSTAWA ALKOHOLU ETYLOWEGO I MUCYKARMINU

06.11.2015 zapytanie ofertowe

06.11.2015 załącznik nr 1-formularz oferty

06.11.2015 załącznik nr 2 arkusz asortymentowo-cenowy

06.11.2015 załącznik nr 3 -projekt umowy

10.11.2015 odp. nr 1

24.11.2015 wybór