Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

07.01.2015r.- ZP/PN/69/14/ETE

Wykonanie robót budowlanych (bez dostawy i montażu sprzętu medycznego) związanych z przebudową pomieszczeń na cele Pracowni Brachyterapii na parterze budynku B Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 luty 2015r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11 lutego 2015r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13 lutego 2015r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18 luty 2015r. godz. 10:00/10:15.

Załączniki: