Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

07.03.2016 – ZP/25/DAM/BU/16

Dostawa, montaż, uruchomienie, kalibracja, walidacja chłodziarek do Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 4 Pakiety:

Pakiet nr 1 – Chłodziarka medyczna do przechowywania krwi

Pakiet nr 2 – Elektroniczny termometr wzorcowy

Pakiet nr 3 – Chłodziarka laboratoryjna na nóżkach

Pakiet nr 4 – Chłodziarka laboratoryjna na kółkach.

WYNIK ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Protokół z wynikiem Zapytania ofertowego 31.03.2016

Informacja dla Wykonawców nr 1 z dnia 11.03.2016r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz-oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3a – szegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – wzór umowy