Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

07.04.2014 ZP/78/EZPL/BU/14

Opracowanie opinii dotyczącej zasadności zakupu w 2012r., w trybie z wolnej ręki ( art. 67 ust. 1 pkt 1 lit  a i b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) urządzeń ( wyrobów medycznych ) w ramach „Rozbudowy  Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy Varian Medical Systems”

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe

zał. nr 1 do zapytania- oferta- formularz

zał. nr 2 do zapytania Uchwała KIO KIO KD 119 13

zał. nr 3 zapytania opinia biegłego

Wybór