Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

07.05.2014 ZP/81/ETE/BU/14

Wykonywanie elektrycznych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w obiektach Dolnośląskiego Centrum Onkologii, zgodnie z „Opisem Przedmiotu Zamówienia” oraz „Metrykami i szkicami inst. odgromowej”

ZAŁĄCZNIKI: