Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

07.05.2015r – ZP/118/NPE/BU/15

Sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy środków dezynfekcyjnych do powierzchni, Centralnej Sterylizatorni oraz preparatów sterylnych do Pracowni przygotowania leków cytostatycznych

ZAŁĄCZNIKI: