Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

08.01.2018 ZP/BU/01/18/IEL/JHP

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 15.01.2018 GODZINA 10:00

SUKCESYWNA DOSTAWA TECZEK NA DOKUMENTACJĘ PACJENTÓW

08.01.2018 zaproszenie do składania oferty

08.01.2018 Załącznik Nr 1 – teczka

08.01.2018 załącznik nr 2 Arkusz asort-cenowy 

08.01.2018 załącznik nr 3-Projekt-umowy-AH

11.01.2018 odp. nr 1

11.01.2018 Załącznik nr 4- formularz oferty

17.01.2018 protokół