Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

08.01.2018 -ZP/BU/91/17/IOR/JHP

DOSTAWA PRZYRZĄDÓW DO DETEKCJI I POMIARÓW PROMIENIOWANIA

08.01.2018 zapytanie ofertowe

08.01.2018 Zał. nr 1-Arkusz asortym.cenowy

08.01.2018 załącznik nr 2 -Proj.umowy dostawy

08.01.2018 Załącznik nr 3 – formularz oferty

01.02.2018 PROTOKÓŁ