Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

08.04.2014r. – ZP/PN/26/14/ETE

Usługa unieszkodliwiania i transportu odpadów medycznych o kodach 18 01 02,

18 01 03,18 01 08 z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz z Zakładu

Teleradioterapii w Legnicy – Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii

we Wrocławiu, Legnica, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5,

w ilości 140.000 kg w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na

dzień 25 kwietnia 2014r. godz. 10:00/10:15

Załączniki: