Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

08.08.2013 – ZP/PN/57/13/EZPL

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z podziałem na 2 pakiety.

Załączniki: