Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

09.01.2017- ZP/01/NZCHGS/BU/17

SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW Z KLISZY Z PODZIAŁEM NA 2 PAKIETY

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

zalacznik-nr-1-formularz-oferty

zalacznik-nr-2-projekt-umowy-ah

zalacznik-nr-3-arkusz

16.01.2017r. – Protokół