Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

09.01.2017r. – ZP/02/IEL/BU/17

Sukcesywna dostawa 18.000 teczek na dokumentacje pacjentów przez okres 12 miesięcy.