Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

09.04.2015r. – ZP/PN/29/15/EGK

Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego dla aplikacji systemu kompleksowej obsługi Dolnośląskiego Centrum Onkologii Infom – Medica

Unieważnienie postępowania 23.04.2015:

Unieważnienie postępowania

Wyjaśnienia do SIWZ z 20.04.2015r.:

Informacja dla Wykonawcow nr 1 z 20.04.2015

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

termin składania: 23.04.2015r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert: 23.04.2015r. godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo o zmianie terminu składania ofert 16.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

SIWZ-ZP_PN_29_15_EGK

Zał. nr 1 do SIWZ Kalkulacja cenowa

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do SIWZ -oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie z art. 24

Załącznik-nr-5-do-SIWZ-Wzór-Umowy-ZP_PN_29_15_EGK