Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

09.05.2014r. – ZP/PN/31/14/EZPL

Sukcesywna dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi żylnej i tętniczej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego odczytu OB oraz sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego in vitro dla Zakładu Patomorfologii oraz  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z podziałem na 7 pakietów.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień

22 maja 2014r. godz. 9:00/9:15

 

19.05.2014r. – Zmiana terminu składania ofert na dzień 23 maja 2014 do godziny 09:00

i otwarcie ofert na dzień 23 maja 2014 godzina 09:15.

Załączniki: