Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

09.07.2014r. – ZP/PN/51/14/LZDL

Dzierżawa 2 szt. analizatorów hematologicznych 3 Diff i 5 Diff zaopatrzonych w podajniki próbek wraz z ich dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi eksploatacyjnej i analitycznej oraz sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do wymienionych analizatorów.

Załączniki: