Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

09.09.2015- ZP/PN/71/15/LA

DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F CHOLINA PRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

OGŁOSZENIA

09.09.2015- OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

09.09.2015- SIWZ

09.09.2015-Załącznik-nr-1-Arkusz-Ilościowo-Cenowy

09.09.2015-Załącznik-nr-2-Formularz-Oferty

09.09.2015-Załącznik-nr-3-Oświadczenie-z-art.22

09.09.2015-Załącznik-nr-4-Oświadczenie-z-art.-24

09.09.2015-Załącznik-nr-5-Wzór-umowy

WYNIK POSTĘPOWANIA

23.09.2015- wybór