Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

10.03.2016r. – ZP/PN/12/16/NZCHGS

Dostawa fabrycznie nowej (wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2016r.) mammograficznej, stacji lekarskiej (wraz z instalacją, uruchomieniem, skonfigurowaniem, podłączeniem do posiadanego archiwum PACS Impax6 oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25 marca 2016r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30 marca 2016r. godz. 10:00/10:15

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 kwietnia 2016r. godz. 10:00/10:15

10.03.2016r. – Ogłoszenie o zamówieniu Załączniki: