Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

10.04.2014 – ZP/76/LA/BU/14

Sukcesywna dostawa  wyrobów medycznych z kategorii opatrunki – 3 zadania – zgodnie z Arkuszem Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 1)

ZAŁĄCZNIKI: