Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

10.08.2015-ZP/PN/59/15/LA

SUKCESYWNA DOSTAWA RADIOFARMACEUTYKU 18F FDG PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAWARCIA UMOWY

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 05.10.2015 GODZ. 10.00/10.15

OGŁOSZENIA

10.08.2015 Ogłoszenie o zamówieniu wysłane
14.08.2015- ogłoszenie opublikowane 2015-OJS156-286572-pl
09.09.2015- zmiana ogłoszenia wysłana

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

14.08.2015 SIWZ

09.09.2015-zmieniona SIWZ

14.08.2015 Załącznik nr 1 -Arkusz-Ilościowo-Cenowy

14.08.2015 Załącznik nr 2- Formularz Oferty

14.08.2015 Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art.22

14.08.2015- Załącznik nr 4 -Oświadczenie z art. 24

14.08.2015- Załącznik nr 5 -Wzór umowy

09.09.2015- Załącznik nr 5- zmieniony wzór umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

09.09.2015- odpowiedź na pytania

WYBÓR

03.11.2015- wybór