Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

10.11.2016r. – ZP/PN/69/16/IT

Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń, instalacji wentylacji, klimatyzacji (pakiet I i III) oraz urządzeń i instalacji chłodniczych (pakiet II) z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2016r. GODZ. 10:00/10:15.

Ogłoszenie:

SIWZ + załączniki: