Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

10.12.2014 – ZP/185/ETE/BU/14

Sukcesywna dostawa oraz dzierżawa butli tlenu medycznego w butlach 2l, 10l 40l, azotu ciekłego oraz dostawy i dzierżawa butli 7,5 kg dla dwutlenku węgla medycznego dla laparoskopii.

ZAŁĄCZNIKI: