Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

10.12.2014r. – ZP/PN/70/14/LZT

Dostawa kompleksowego systemu do unieruchomiania  pacjentów poddawanych radioterapii z podziałem na 3 pakiety.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19 grudnia 2014r. godz. 10:00/10:15

Załączniki: