Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

11.03.2014 – ZP/PN/19/14/NPZJ

Pakiet nr I:      Przygotowanie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu do gotowości certyfikacyjnej Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004/OHSAS, ISO 27001:2005, PN-EN ISO 22000:2006, EN 15224 wraz z integracją z PN-EN ISO 9001:2009.

Pakiet nr II:     Wykonanie auditów certyfikujących (plus dwa audity nadzorujące) Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004/OHSAS, ISO 27001:2005, PN-EN ISO 22000:2006, EN 15224.

ZAŁĄCZNIKI: