Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

11.04.2016r. – ZP/PN/18/16/LOBO

Dostawa fabrycznie nowego (wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2016 roku) mobilnego aparatu rentgenowskiego typu ramię C (wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi) dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01 czerwca 2016r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06 czerwca 2016r. godz. 10:00/10:15.

UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08 czerwca 2016r. godz. 10:00/10:15.

Załączniki: