Nowa platforma zakupowa
Platforma zakupowa

11.06.2018-121/2018/N/Wrocław

USŁUGA UBEZPIECZENIA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE

 11.06.2018-ogłoszenie o zamówieniu

20.06.2018- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

26.06.2018- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Siwz

Wyjaśnienia do SIWZ:

20.06.2018- Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

26.06.2018- Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

27.06.2018 Informacja z otwarcia ofert

05.07.2018 Unieważnienie postępowania